Zheng Jian He

Journey to the West

3.7
Chapter 105 25th February 2021
Chapter 104.5 25th February 2021

Feng Shen Ji

4.4
Chapter 182 26th October 2020
Chapter 181 26th October 2020